Vill du dela med dig om dina upplevelser som HBTQ-person i vården?

Vill du dela med dig om dina upplevelser som HBTQ-person i vården?

Hej!

Vi är två personer som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet. Just nu är vi i uppstarten av vår C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka hur individer som identifierar sig som HBTQ upplever sig bli bemötta i vården.

Studien kommer att baseras på minst fem intervjuer. Vi vänder oss till personer som identifierar sig som HBTQ, är över 18 år och på något sätt haft kontakt med vården i Sverige. Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och pågå under cirka 30-40 minuter. Du får som informant själv bestämma en plats att mötas på. Det finns även möjlighet att författarna ordnar en plats för intervju.

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta din medverkan under studiens gång, utan närmare motivering. Samtalen kommer att spelas in. Materialet kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det kommer att avidentifieras och enbart hanteras av oss och vår handledare. När studien är avslutad kommer det inspelade materialet att raderas. Innan medverkan kommer du muntligt och skriftligt att informeras gällande dina rättigheter. Du kommer även att få skriva under ett informationsblad angående etiska aspekter.

Kontakta oss gärna via mail, PM eller telefon om du har frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar,
Emma Lundgren & Julia Karlberg

Emma
el222xx@student.lnu.se
073-7056305

Julia
jc222de@student.lnu.se
070-0915447

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton + 5 =